Groenblauwe netwerken

 - 30 december 2022 - 

Op landelijk niveau worden steden gestimuleerd om klimaatbestendig te ontwikkelen door middel van het nationaal Deltaprogramma en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Klimaatbestendigheid is belangrijk om Nederland in de nabije toekomst te beschermen tegen de effecten van extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld overstromingen door hevige regenval en een te kort aan zoetwater.

De natuur speelt een cruciale rol in het bestendig maken van steden tegen deze effecten. Uit onderzoek blijkt dat groen (planten, water en bodem) in de stad veel ecosysteemdiensten levert, zowel op sociaal als economisch gebied. Het gaat niet alleen om klimaatbestendige voordelen, zoals het voorkomen van overstromingen en verkoeling, maar ook om het bieden van een omgeving voor rust en ontspanning, verbetering van de luchtkwaliteit en behoud van cultureel erfgoed. Groene elementen in het stedelijke gebied, zoals (weg)bermen, parken, grachten, sloten, kreken, volkstuinen vormen samen het Groen blauw netwerk. We kunnen gericht de natuur verbeteren door binnen een gemeente zo'n netwerk in kaart te brengen en de verschillende elementen met elkaar te verbinden. Op de website van Groene Blauwe Netwerken kun je meer informatie vinden over alle voordelen hiervan.

De ecologen van Kwinfra kunnen het Groen blauwe netwerk binnen de grenzen van een gemeente in kaart brengen en de kansen voor de natuur zichtbaar maken. Zo kunnen tevens vooraf eventueel negatieve effecten op de natuur als gevolg van ruimtelijke ontwikkeling worden voorkomen.

Groenblauwe netwerken

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid