Check de recente status van beschermde soorten

 - 28 december 2022 - 

Zoals bekend gaat het over het geheel gezien niet goed met de natuur in Nederland. Er zijn maar liefst 1267 soorten met een bedreigde status (Habitatrichtlijn en/of Rode lijst). Veel dier- en plantensoorten worden beschermd via de Wet natuurbescherming, zodat de zij in ieder geval niet achter uit gaan. Op de website van Soortennl is te zien hoe het gaat met al deze beschermde soorten en deze gegevens zijn recentelijk bijgewerkt. Je kunt niet alleen met per soortgroep, maar ook per gebied kijken van de stand van zaken is: Klik hier

Voor de stand van zaken van vogels in Vogelrichtlijn gebieden (natura-2000) is de Sovon website te raadplegen:
Klik hier

Wij zijn experts in flora en fauna quickscans. Een quickscan flora en fauna is een verkennend flora en fauna onderzoek en wordt ook wel een ecologische quickscan genoemd. Vraag een offerte aan en u ontvangt op werkdagen binnen 24 uur onze aanbieding.

Noordse woelmuis

Noordse woelmuis                                                © A. van den Berg

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid