Jaar van de Hermelijn 2024

Het jaar 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn! Deze kleine marterachtige, een van de kleinste die ons land kent, heeft het de laatste jaren zwaar te verduren. Helaas dreigt deze soort uit Nederland te verdwijnen wanneer er geen actie wordt ondernomen.

Het is nog maar weinig Nederlanders gelukt om een hermelijn in levende lijve te zien. Het zijn razendsnelle dieren die zich overdag weinig laat zien. Hierdoor blijft de hermelijn een relatief onbekend dier in Nederland, ondanks dat het een inheemse kleine marter is! Eerder was de hermelijn wijdverspreid over Nederland, maar recente jaren laten een landelijke afname zien in hun aantallen.

De hermelijn (Mustela erminea) behoort tot de kleinste marterachtigen die in Nederland voorkomen. Ze verblijven in verschillende soorten gebieden, zoals weilanden, kleinschalige cultuurlandschappen, duinen, en de oevers van beken en rivieren in bosrijke omgevingen. Hermelijnen geven de voorkeur aan vochtige gebieden boven drogere terreinen, waar hun favoriete prooi, de woelrat, het meest voorkomt. Als deze prooien schaars zijn, zullen ze zich voeden met onder andere muizen en konijnen. Ondanks hun kleine gestalte zijn hermelijnen krachtige en wendbare roofdieren. Ze deinzen er niet voor terug om een volwassen konijn of zelfs een haas aan te vallen!

Hoewel hermelijnen bekend staan als sterke kleine roofdieren, ervaren ze aanzienlijke moeilijkheden. Maar wat zijn de redenen hiervoor? Dit komt voornamelijk door het feit dat geschikte leefgebieden voor hermelijnen steeds schaarser worden. Het landschap ondergaat een grootschalige transformatie met toenemende woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen, drukke verkeerswegen en intensivering van landbouwactiviteiten. Door deze ontwikkelingen en het daaropvolgende gebrek aan beschutting, vinden hermelijnen minder geschikte plekken om te verblijven. Dit komt niet alleen doordat er in grootschalige open landschappen weinig prooien te vinden zijn, maar ook omdat ze met weinig beschutting bijzonder kwetsbaar zijn voor predatie door roofvogels of vossen. Bovendien dragen het gebruik van muizen- en rattengif, de afname van de woelratten- en konijnenpopulaties, en de verschraling en versnippering van het landschap bij aan de uitdagingen waarmee hermelijnen worden geconfronteerd.

Meer weten over plant- en diersoorten, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid