Geen vergunningverlening tot AERIUS actualisatie

 - 20 december 2022 - 

Vanwege de naderende actualisatie van de AERIUS calculator hebben de provincies besloten om voorlopig geen vergunningen meer te verlenen. De procedures die nog worden gestart kunnen namelijk niet meer worden afgerond vóór die datum. De actualisatie zal plaatsvinden op 26 januari 2023. 

Vergunning Wet natuurbescherming

Meer weten over stikstof, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid