Het (historisch) vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 (landbodem) of NEN 5717 (waterbodem) voor elke type bodemonderzoek. Bij het vooronderzoek wordt gekeken naar de historie van de locatie en de (bedrijfs)activiteiten op de locatie zelf en in de omgeving. Middels het raadplegen van het Kwinfra archief, het archief van de gemeente of provincie en van de eigenaar van de locatie en door het bestuderen van oud en nieuw kaartmateriaal en als beschikbaar (lucht)foto’s wordt de historie van de locatie in beeld gebracht. Met deze gegevens wordt de juiste onderzoeksopzet bepaald.

Andere onderdelen bodemonderzoek:

 

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid