Indicatief (water)bodemonderzoek

Een indicatief (water)bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te onderzoeken of een potentieel probleem op de locatie aanwezig is. Dit gebeurt met een beperkt vooronderzoek en een minimale onderzoeksinspanning. Dit type onderzoek is doorgaans niet voldoende voor de aanvraag van vergunningen en dergelijke.

Indien blijkt dat een bodemverontreiniging aanwezig zal Kwinfra u adviseren in de te nemen vervolgstappen.

Zie ook ons referentieproject Ondergrondse Afvalcontainers

 

Andere onderdelen bodemonderzoek: