Bodemonderzoek kan gevraagd worden bij:

Zie voor voorbeelden onze referentieprojecten Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer, Funderingsherstel panden Amsterdam, en Ondergrondse Afvalcontainers.

Waterbodemonderzoek is nodig bij:

Zie ons referentieproject Waterbodemonderzoek in Purmerend 

Voor deze diverse redenen zijn diverse type onderzoeken (klik op het type onderzoek voor meer informatie):

Voor de uitvoering van deze (water)bodemonderzoeken heeft Kwinfra gecertificeerde en erkende monsternemers en bekwame en ervaren projectleiders in dienst.

Indien een bodemverontreiniging wordt geconstateerd bekijkt Kwinfra of dit een belemmering in het toekomstige of huidige gebruik oplevert. Indien dit zo is, adviseert Kwinfra in de te nemen vervolgstappen.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid