Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Het na-isoleren van spouwmuren vormt een bedreiging voor vleermuizen en alle vleermuissoorten in Nederland zijn strikt beschermd vanuit de habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming. Wanneer een eigenaar van een bestaande woning overweegt om de spouwmuren te isoleren, dient er daarom eerst een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Dat heeft de Raad van Staten benadrukt in een recente uitspraak.

Het doel van het ecologisch onderzoek is om vast te stellen of er geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen in de spouwmuren aanwezig zijn. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 2 augustus 2023 uitgesproken over de handhaving als het gaat om vleermuizen en spouwmuurisolatie. De situatie ontstond in een juridische zaak tussen een isolatiebedrijf uit Best en het college van gedeputeerde staten van Utrecht. De zaak draait om diverse belangen, waaronder het verwezenlijken van klimaatdoelstellingen, financiële belangen van huiseigenaren en bedrijven, alsmede het waarborgen van de bescherming van vleermuizen.

Volgens de provincie heeft het bedrijf met zijn aanpak, inclusief een endoscopisch onderzoek waarbij een camera in de spouwmuren wordt ingezet, de zorgplicht zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming geschonden. Op deze wijze heeft het bedrijf onvoldoende inspanningen geleverd om de aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuren te onderzoeken. Bij een camera-inspectie kunnen vleermuizen over het hoofd worden gezien, zo benadrukken de rechters in hun beslissing, omdat de meest voorkomende vleermuissoort, de gewone dwergvleermuis, niet groter is dan een luciferdoosje. Bovendien kan de aanwezigheid van materialen zoals oude isolatie, leidingen of puin in de spouwmuur het zicht bemoeilijken.

Om deze redenen zijn isolatiebedrijven verplicht om een ecologische QuickScan uit te voeren. Dit initiële onderzoek is bedoeld om te bepalen of er openingen in de muren zijn, zoals open stootvoegen of spleten in de dakgoot, waardoor vleermuizen toegang kunnen krijgen tot de ruimte.

Indien er inderdaad kieren of spleten worden gevonden die geschikte verblijfplaatsen vormen, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. Een dergelijk nader onderzoek vleermuizen wordt uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol, die voorschrijft dat er minimaal vijf veldbezoeken uitgevoerd moeten worden in de periode van mei t/m september. Zo kunnen alle verschillende verblijfplaatsen in kaart worden gebracht.

Voor het originele Raad van State bericht  klik hier.

Meer weten over plant- en diersoorten, ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecologen via ecologie@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid