Nader ecologisch onderzoek

Een nader ecologisch onderzoek volgt wanneer tijdens de Quickscan ecologische waarden is gebleken dat er mogelijk effecten op beschermde plant- of diersoorten zullen optreden als gevolg van een ruimtelijke ingreep. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er vaste rust- of verblijfplaatsen verloren gaan of beschadigd raken.

Activiteiten of (bouw)werkzaamheden mogen niet in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het nader onderzoek is een soortspecifiek onderzoek, dat gericht is op het in kaart brengen van de functies die een bepaald plangebied heeft voor een beschermde soort. Vervolgens worden ook de effecten van de werkzaamheden/activiteiten beoordeeld.

Het nader onderzoek wijst uit of het benodigd is om een ontheffing of vrijstelling aan te vragen bij het bevoegd gezag. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke protocollen van BIJ12 en het Netwerk Groenebureaus, zoals het vleermuisprotocol. 


Voorbeelden van soorten waarvoor nader onderzoek aan de orde is:

 • Alle vleermuizen
 • Huismus
 • Gierzwaluw
 • Rugstreeppad
 • Zandhagedis
 • Ringslang
 • Bever
 • Buizerd
 • Das
 • Noordse woelmuis
 • Steenuil
 • Steenmarter
Nader onderzoek

Meer weten over ecologie of wilt u ecologisch onderzoek laten uitvoeren?
Neem contact op met onze ecoloog via info@kwinfra.nl of bel 072 505 7500.

Door het hele land voeren wij onderzoek uit:

Vraag direct een offerte aan

Ecologie Nieuws & Tips

oktober 24, 2023
Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Voorkom vertraging van uw spouwmuurisolatie werkzaamheden en regel snel uw ecologische QuickScan. Volgens de Raad van State is nader onderzoek vleermuizen verplicht voorafgaand het na-isoleren.

Lees meer
oktober 10, 2023
Meer aanvragen quickscans vleermuizen bij Kwinfra

Nieuwsbericht van het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over vleermuisonderzoek en spouwmuurisolatie

Lees meer
januari 31, 2023
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
januari 30, 2023
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
januari 10, 2023
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
januari 9, 2023
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram