Aanvullend of Nader bodemonderzoek

Aanvullend of nader bodemonderzoek kan nodig zijn als bij het verkennend bodemonderzoek een bodemverontreiniging is aangetroffen waarvan de mate en omvang vastgesteld moet worden (ernst). Tevens kan na dit type onderzoek worden vastgesteld of de bodemverontreiniging risico’s voor de gezondheid of milieu oplevert (spoedeisendheid). Het nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NTA 5755.

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Kwinfra u in de te nemen vervolgstappen.

Andere onderdelen