Bouwrijp & Woonrijp Maken

Bouwrijp en woonrijp maken woonwijken en bedrijfsterreinen

Nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen worden veelal gefaseerd bouwrijp en woonrijp gemaakt. Kwinfra is gespecialiseerd in de engineering en voorbereiding van de bouwrijp en woonrijp maak fasen van nieuwbouwprojecten.

Bouwrijp maken is maatwerk en bestaat veelal uit vooronderzoeken, zoals milieukundig bodemonderzoek, geohydrologisch onderzoek, ecologisch onderzoek en de hoogteligging van een terrein. Maar ook uit het maken van rioleringsberekeningen, bepalen van het riool- en het nutstracé, berekenen benodigde voorbelasting en in combinatie met de planning van het project en het opstellen van een waterhuishoudkundig plan. Vergunningsaanvragen worden voorbereid en ingediend, (SSK)ramingen worden opgesteld en natuurlijk stellen we de technische ontwerpen op vanuit een stedenbouwkundig ontwerp.

Na de bouwrijp maak fase wordt door de projectontwikkelaar gebouwd, waarna gestart kan worden met het woonrijp maken. Ook de engineering voor het woonrijp maken voert Kwinfra uit. Vanuit het stedenbouwkundig plan en de eisen en wensen van de opdrachtgever of gemeente, wordt de materialisatie, speelvoorzieningen, groeninrichting en straatmeubilair bepaald.

Tevens verzorgt Kwinfra voor de juiste maatvoering, positionering en detaillering van wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groenstroken, bruggen en duikers. Een raming van de kosten voor woonrijp maken wordt ook door Kwinfra uitgevoerd.

woonrijp maken kwinfra

Kwinfra heeft de ervaring en kennis in huis om de projecten in verschillende gangbare contractvormen aan te nemen of aan te besteden. Van het 'traditionele'  RAW-bestek tot de 'nieuwere' contractvormen Design & Construct (D&C), Engineer & Construct (E&C) en Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Meer weten over Bouwrijp en woonrijp maken? Neem contact op voor meer informatie.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid