Onderzoek Asfalt & Wegfundering

Asfaltonderzoek conform de CROW 210 richtlijn

Asfaltonderzoek is nodig wanneer onderhoud of verwijdering van een weg(gedeelte) gepland is. Het bij reconstructie of onderhoud vrijkomende asfalt is mogelijk teerhoudend (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK). Vanwege het gevaar van hoge gehalten aan PAK voor gezondheid en milieu is in 1991 besloten geen teerproducten in asfalt meer toe te passen. Vanaf 2001 is ook het hergebruik van teerhoudend materiaal in wegfunderingen niet meer toegestaan.

Kwinfra voert asfaltonderzoek uit conform de CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Bij het asfaltonderzoek worden de constructieopbouw en teerhoudendheid van het asfalt bepaald. Op basis van deze resultaten kan worden bepaald wat de beste manier is om een weg op te breken of welke reconstructiewerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast wordt bepaald of het asfalt kan worden hergebruikt of moet worden gestort.

asfaltkern van locatie in Purmerend

Wegfundering onderzoek

Kwinfra heeft tevens ervaring met onderzoek naar de wegfundering onder het asfalt. Hierbij wordt tijdens het veldwerk vastgesteld wat de dikte van de wegfundering is. Van het funderingsmateriaal wordt vervolgens in het laboratorium bepaald welk type aanwezig is en wat de gebondenheid is. Indien de wens is de wegfundering af te voeren kan Kwinfra, na analyse in het laboratorium, indicatief de hergebruiksmogelijkheden bepalen.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid