Ecologie

Ecologisch onderzoek & advies

Heeft u plannen om te isoleren, (ver)bouwen, slopen? Of organiseert u binnenkort een evenement? Dan heeft u in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek nodig om te kunnen voldoen aan de vergunningseisen van de nieuwe Omgevingswet (hierna Ow). In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de regels voor natuurbescherming opgenomen. Er is bepaald dat planten en dieren die van Europees en nationaal belang zijn beschermd dienen te worden. Deze soorten mogen niet nadelig worden beïnvloed tijdens activiteiten.  

Daarnaast geldt voor alle planten en dieren de Zorgplicht die stelt dat nadelige effecten zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden.

Om invulling te geven aan de onderzoeksplicht van de Omgevingswet, kan Kwinfra een Quickscan Ecologische Waarden uitvoeren. Er wordt dan gekeken of de ontwikkeling/activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor beschermde flora, fauna of Natura 2000-gebieden. Ook rode lijst soorten worden meegenomen i.h.k.v. de specifieke zorgplicht. Het is verstandig om een dergelijke ecologische quickscan of Quickscan ecologische waarden vroegtijdig ingang te zetten, om eventuele vertragingen te voorkomen.

De quickscan kunnen wij binnen 2 weken uitvoeren en het rapport ontvangt u uiterlijk tien dagen na het veldbezoek.

De ecologen zijn RVO-erkend en werken conform de geldende landelijke onderzoeksprotocollen.

Zandhagedis (Lacerta agilis)

Kwinfra B.V. biedt de volgende diensten aan:

 • Ecologische Quickscan;
 • Aanvraag vergunning Omgevingswet Flora- en fauna activiteit
 • Vegetatie en flora kartering
 • Ecologische begeleiding
 • Opstellen Ecologisch werkprotocol
 • Flora en fauna inventarisaties / monitoring
 • Soortenmanagementplan (SMP)
 • Stikstofberekeningen
 • Voortoets gebiedsbescherming (natura-2000)
 • BREEAM - Landgebruik en Ecologie
 • Advies voor natuurinclusief bouwen
 • Nader soortgericht onderzoek naar:
  • vleermuizen
  • huismussen
  • gierzwaluwen
  • steenmarters
  • rugstreeppadden
  • andere beschermde flora en fauna

Quickscan scenario's

Op basis van een Quickscan ecologische waarden (flora en fauna onderzoek) wordt bepaald of nadelige effecten op beschermde soorten of gebieden op voorhand uitgesloten zijn. U ontvangt een rapportage met de bevindingen  op basis van een veldonderzoek en een bureaustudie.

De volgende scenario's zijn mogelijk:

 1. Negatieve effecten zijn uitgesloten -> activiteiten kunnen doorgang vinden zonder vervolgonderzoek.
 2. Negatieve effecten op voorhand niet uitgesloten, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Werkwijze of inrichting van de beoogde activiteiten dusdanig aanpassen dat de effecten worden voorkomen; 
  • Een aanvullend (verdiepend) ecologisch onderzoek is noodzakelijk voor de effectenbeoordeling. Hierbij worden alle beschermde functies in kaart gebracht. Mogelijk is er daarna een omgevingsvergunning Flora en fauna-activiteit vereist. Houd er rekening mee dat dit vervolgtraject vertraging kan betekenen.

Offerte aanvragen

Wij helpen u graag bij het uitvoeren van ecologisch onderzoek, begeleiding en advies of een vergunningstraject bij een Flora en fauna-activiteit. U kunt hieronder een verzoek indienen voor een offerte.

Om direct een passende aanbieding te kunnen sturen ontvangen we graag de volgende informatie:

 • Uw naam
 • Emailadres
 • Adres (omschrijving) van de locatie
 • De voorgenomen activiteit(en) op de locatie

Wij streven er naar om binnen twee werkdagen een aanbieding te sturen.

Vraag direct een offerte aan

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Ecologie Nieuws & Tips

juni 12, 2024
Een ringslang op de Brunssummerheide

Tijdens een ontdekkingstocht vonden onze ecologen een ringslang op de Brunssummerheide

Lees meer
maart 7, 2024
Jaar van de Hermelijn 2024

Het jaar 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn! Deze kleine marterachtige, een van de kleinste die ons land kent, heeft het de laatste jaren zwaar te verduren.

Lees meer
maart 7, 2024
Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het uitvoeren van ecologisch onderzoek (quickscan) in een vroegstadium van een bouwproject is belangrijk om vertraging te voorkomen.

Lees meer
maart 1, 2024
Samenwerking NRG en Kwinfra B.V.

Afgelopen week heeft Kwinfra BV en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten gezamenlijk een raamcontract ondertekend.

Lees meer
oktober 24, 2023
Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Voorkom vertraging van uw spouwmuurisolatie werkzaamheden en regel snel uw ecologische QuickScan. Volgens de Raad van State is nader onderzoek vleermuizen verplicht voorafgaand het na-isoleren.

Lees meer
oktober 10, 2023
Meer aanvragen quickscans vleermuizen bij Kwinfra

Nieuwsbericht van het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over vleermuisonderzoek en spouwmuurisolatie

Lees meer
Bekijk alle nieuws & tips

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram