Ecologie

Ecologisch onderzoek

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning bij onder andere beoogde bouw-, sloopactiviteiten, grote evenementen, beheer en onderhoud is in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek conform de wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk. Om een inschatting te kunnen maken of uw ingreep/activiteit een effect heeft op beschermde flora, fauna en Natura 2000-gebieden voeren we doorgaans eerst een ecologische quickscan uit. Zodra uitgesloten kan worden dat de ingreep of activiteit geen nadelig effect heeft op omliggende natura 2000-gebieden en/of er geen beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied voorkomen, dan kan er met een vrijstelling werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer dit niet uit te sluiten is, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Na afronding van het onderzoek stellen we een rapport op met de aanbevelingen voor een werkwijze of mitigerende en/of compenserende maatregels. Met dit rapport kan er een ontheffing worden aangevraagd. Met akkoord van het bevoegd gezag mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
ecologisch onderzoek

Kwinfra B.V. kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • een ecologische quickscan of voortoets;
  • aanvullend ecologisch onderzoek zoals een natuurtoets, passende beoordeling of Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie (ADC-toets);
  • aanvraag ontheffing en/of vergunning Wnb;
  • vegetatie en flora kartering;
  • flora en fauna inventarisaties / monitoring
  • (nader) vleermuisonderzoek
  • huismussenonderzoek
Vraag direct een offerte aan

Ecologie Nieuws & Tips

juni 27, 2022
Vleermuisonderzoek laten uitvoeren?

Een vleermuisonderzoek is het vervolg van een ecologische quickscan wanneer blijkt dat er mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen worden beschadigd of […]

Lees meer
juni 16, 2022
Uitleg ecologische quickscan

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling. Hierbij brengt een ecoloog de beschermde planten of dieren […]

Lees meer
juni 16, 2022
Een bijzondere vondst!

Het belang van gedegen ecologisch onderzoek werd al snel duidelijk tijdens een recent veldbezoek. Alvorens een pand word gesloopt of […]

Lees meer
april 5, 2022
Kwinfra steunt St. Landschap NH

Kwinfra B.V. is trotse beschermer van de Noord-Hollandse natuur door het steunen van Stichting Landschap Noord-Holland. Wij vinden het net als […]

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid