Ecologie

Ecologisch onderzoek

Flora en fauna onderzoek, vergunningaanvraag en/of ecologische begeleiding, de ecologen van Kwinfra helpen u graag!

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning bij onder andere beoogde bouw-, sloopactiviteiten, grote evenementen, beheer en onderhoud is in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek conform de wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk. Om een inschatting te kunnen maken of uw ingreep/activiteit een effect heeft op beschermde flora, fauna en Natura 2000-gebieden voeren we doorgaans eerst een ecologische quickscan of Quickscan ecologische waarden uit.
Na een Quickscan ecologische waarden (flora en fauna onderzoek) kan worden bepaald of het wel of niet uit te sluiten is dat de ingreep of activiteit nadelige effecten heeft op omliggende natura 2000-gebieden en/of er beschermde dier- en plantensoorten. U ontvangt dan een rapport met de bevindingen op basis van een veldonderzoek en een bureaustudie.

 • Indien negatieve effecten zijn uitgesloten, dan kunnen de werkzaamheden met een vrijstelling worden uitgevoerd.
 • Indien negatieve effecten niet uit te sluiten zijn zal een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Na afronding van het onderzoek stellen we een rapport op met de aanbevelingen voor een werkwijze of mitigerende en/of compenserende maatregels. Met dit rapport kan er een ontheffing worden aangevraagd. Met akkoord van het bevoegd gezag mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien een ecologisch werkprotocol (EWP) benodigd is kunnen wij deze opstellen en de ecologische begeleiding op ons nemen. Tevens voeren we flora en fauna inventarisaties uit. Wij bieden ecologisch advies en denken graag met u mee over oplossingen.

Binnen 2-3 weken kunnen wij een quickscan rapport opleveren.

Vraag direct een offerte aan

Zandhagedis (Lacerta agilis)

Kwinfra B.V. kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Ecologische Quickscan;
 • Voortoets gebiedsbescherming (natura-2000);
 • Aanvullend ecologisch onderzoek zoals een natuurtoets, passende beoordeling of Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie (ADC-toets);
 • Aanvraag ontheffing en/of vergunning Wnb;
 • Vegetatie en flora kartering;
 • Ecologische begeleiding
 • Opstellen plan van aanpak (activiteitenplan)
 • Flora en fauna inventarisaties / monitoring
 • Stikstofberekeningen
 • Aanvullend ecologisch onderzoek zoals:
  • vleermuizen
  • huismussen
  • gierzwaluwen
  • steenmarters
  • rugstreeppadden
  • andere beschermde flora en fauna

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Bekijk alle nieuws & tips

Ecologie Nieuws & Tips

januari 31, 2023
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
januari 30, 2023
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
januari 10, 2023
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
januari 9, 2023
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer
januari 5, 2023
Huismussen - Jaarrond wettelijk beschermde nesten

Daarom is besloten dat de nesten van huismussen, jaarrond, wettelijke beschermd zijn. Het is verboden nesten te vernielen, beschadigen en […]

Lees meer
januari 2, 2023
Hoge temperaturen en het effect op natuur

De afgelopen tijd is het erg warm voor de tijd van het jaar en dit is terug te zien in […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram