Landmeten

Verschillende typen landmeting

Onder landmeten worden verschillende type metingen verstaan. De volgende kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Topografische meting: Dit type meting wordt uitgevoerd voor het kwalitatief en kwantitatief aanvullen van de GBKN en/of kadastrale ondergrond.
  • Revisiemeting: Bij een revisiemeting wordt tijdens en/of na afloop van het project de nieuwe aangebrachte situatie ingemeten om deze te vertalen in een As-built tekening voorzien van alle benodigde gegevens.
  • Deformatiemeting: Bij dit type meting wordt de al dan niet optredende verplaatsing van objecten (meetpunten) ten opzicht van elkaar in beeld gebracht.
  • Profielmeting: Bij profielmeting wordt het hoogteverloop in bijvoorbeeld een grondlichaam of een weg inzichtelijk gemaakt door het inmeten van één of meerdere dwars- en/of lengteprofielen.

Tijdens het opstarten van een project wordt in de meeste gevallen een inventarisatie van de bestaande situatie ter plaatse uitgevoerd. Landmeten is een belangrijk onderdeel van deze inventarisatie. De met landmeten verworven informatie wordt verwerkt tot het gewenste informatieproduct.

De verkregen informatie wordt doorgaans gebruikt om de ontwerpfase van projecten op te starten maar kan desgewenst ook worden gebruikt in een presentatie van het project. Dit kan zowel analoog als digitaal.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid