Grondwateronderzoek & Afvalwateronderzoek

Grondwatermonitoring en afvalwateronderzoek

Grondwater is een onderdeel van de bodem en wie werkzaamheden in de grond gaat uitvoeren komt op een bepaald moment grondwater tegen. In het standaard verkennend bodemonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater al onderzocht.

Kwinfra is ervaren in meer soorten grondwateronderzoek:

Voor de diverse grondwateronderzoeken heeft Kwinfra gecertificeerde en erkende monsternemers en bekwame projectleiders in dienst.

Afvalwateronderzoek

Afvalwateronderzoek vindt plaats voor aanvang van lozing van het grondwater bij graafwerkzaamheden. Kwinfra adviseert u op welke parameters geanalyseerd moeten worden en waar geloosd mag worden. Tevens kunnen we voor u de juiste meldingen verzorgen.

kwinfra bodemonderzoek bodemsanering

Grondwatermonitoring

Een type grondwateronderzoek betreft de monitoring van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. Kwinfra heeft hier veel ervaring mee.

Grondwatermonitoringen worden onder ander uitgevoerd bij:

  • Locaties waar het grondwater is verontreinigd en men in de gaten wil houden of de verontreiniging zich verspreid
  • Locaties waar een bodemsanering is afgerond
  • Bedrijven waar het in de milieuvergunning staat om de grondwaterkwaliteit periodiek te controleren

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid