Partijkeuring / AP04-keuring

Partijkeuring ofwel AP04-keuring

Een partijkeuring (ook wel AP04-keuring genoemd) betreft grondonderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of baggerspecie (maximaal 10.000 ton per partij). De partij grond of baggerspecie kan op een aaneengesloten hoop liggen (in depot) of nog niet zijn ontgraven (in situ).

Een partijkeuring wordt door Kwinfra uitgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit en protocol 1001. Naast het uitvoeren van de partijkeuring kan Kwinfra u tevens adviseren over de mogelijkheden van verwerking of hergebruik.

kwinfra partijkeuringen

De partijkeuring kan voor twee doeleinden worden gebruikt:

  • voor een milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit (toepasbaarheid), zodat de grond of baggerspecie elders kan worden toegepast;
  • voor het aanvragen van een niet-reinigbaarheidsverklaring. Deze verklaring is nodig wanneer saneringsgrond gestort moet worden.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid