Bodem- & Grondsanering

Sanering grondverontreiniging

Indien een ernstige verontreiniging (> 25 m³ grond of > 100 m³ grondwater sterk verontreinigd) in de bodem wordt aangetroffen en werkzaamheden op of in de bodem zijn gepland gelden deze werkzaamheden als een sanering. Tegenwoordig is het niet altijd meer noodzakelijk om de gehele verontreiniging te verwijderen. Bij verontreinigingen veroorzaakt voor 1987 valt de keuze doorgaans op het functiegericht saneren van de locatie.

Bij saneringen begeleidt Kwinfra u bij het gehele proces.

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de aard en ernst van de verontreiniging en de functie van de locatie bekijkt Kwinfra welke manier van saneren binnen de wettelijke kaders past. In veel gevallen zal een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) worden gedaan. Het Besluit Uniforme Saneringen heeft de bodemsaneringsprocedure vereenvoudigd en versneld. Indien het niet mogelijk is de sanering onder een BUS-melding uit te voeren zal Kwinfra een saneringsplan opstellen.

kwinfra bodemonderzoek bodemsanering

Kwinfra heeft tevens ervaren en gecertificeerde milieukundige begeleiders in dienst om toezicht te houden op de saneringswerkzaamheden, zodat deze volgens de BUS-melding of het saneringsplan en de beschikking verlopen. De milieukundig begeleider verzorgt indien nodig tevens de eindbemonstering van de ontgraven om te verifiëren of aan de doelstelling is voldaan.

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt door Kwinfra een evaluatie van de sanering opgesteld en verzorgen wij de verdere afhandeling.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid