Asbestonderzoek & Asbestsanering

Onderzoek en sanering van asbest

Asbest zijn natuurlijk gevormde mineralen die opgebouwd zijn uit fijne, microscopisch kleine vezels. Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw is asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen vanwege bepaalde nuttige eigenschappen. In 1993 is het toepassen van asbest verboden. Losse asbestvezels kunnen als deze worden ingeademd enkele tientallen jaren later voor verschillende ziekten zorgen.

Onderzoek naar asbest is derhalve een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Kwinfra. Hierbij kunnen wij de volgende type onderzoeken voor u verzorgen:

Asbestinventarisatie (SC540)

Een asbestinventarisatie is bij sloop of renovatie van panden verplicht. Ook bij de aan- of verkoop van een gebouw van vóór 1993 kan het raadzaam zijn om een inventarisatie uit te laten voeren. De kosten voor asbestverwijdering kunnen door allerlei wettelijke veiligheidseisen erg hoog oplopen.

Het onderzoek naar asbest in gebouwen wordt uitgevoerd binnen een SC540 certificaat. Bij sloop van objecten is altijd een volledige asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf verplicht. Kwinfra kan een asbestinventarisatie voor u regelen.

Asbest in de grond onderzoek NEN 5707

Asbest in grond onderzoek kan noodzakelijk zijn bij:

  • Aantreffen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in aanwezige opstallen
  • Puinbijmenging in de grond
  • Vanwege de ligging in historisch verdacht gebied (denk aan de Van Gelder papierfabriek in Wormer, oude stortplaatsen of (sloot)dempingen e.d.)

Kwinfra voert een asbest in grond onderzoek uit conform de NEN 5707. Aan de hand van de mate van verdachtheid (bijvoorbeeld wel of geen asbest aangetroffen) wordt de onderzoeksopzet bepaald.

Indien op basis van de resultaten een verontreiniging met asbest wordt geconstateerd, bekijkt Kwinfra of de asbestverontreiniging met het huidige gebruik risico’s voor de gezondheid oplevert en of het in de toekomst mogelijk een belemmering vormt. Indien dit het geval is, adviseert Kwinfra in de te nemen noodzakelijke saneringsmaatregelen om de risico’s en belemmeringen weg te nemen.

Voor grondonderzoeken naar asbest heeft Kwinfra gecertificeerde en erkende monsternemers en bekwame projectleiders in dienst.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Milieutechniek Nieuws & Tips

december 5, 2013
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
december 5, 2013
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
december 5, 2013
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
december 4, 2013
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
december 3, 2013
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid