Certificeringen

kwinfra Normec iso 9001Kwinfra Normec vcaKwinfra Normec BRL SIKB 100Kwinfra Normec BRL SIKB 2000Kwinfra Normec BRL SIKB 6000

Om de kwaliteit te waarborgen is Kwinfra ISO 9001 gecertificeerd door Normec Certifications. Daarnaast is Kwinfra gecertificeerd voor de volgende BRL’s en protocollen:

BRL SIKB 1000: Beoordelingsrichtlijn monsterneming bij partijkeuringen
  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
BRL SIKB 6000: Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
  • Protocol 6005: Milieukundige begeleiding van graven in en saneren van de bodem

In het kader van de BRL SIKB 6000 wordt onderscheid gemaakt in:

  • Milieukundig processturing
  • Milieukundige verificatie

Kwinfra heeft voor de protocollen gecertificeerde en erkende monsternemers en milieukundig begeleiders in dienst.

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Smaragdweg 3
Alkmaar
072 - 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Smaragdweg 3, 1812 RJ, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid