Sport- en Cultuurtechniek

Sport- en cultuurbeleving in de openbare ruimte

Voor het goed functioneren van een wijk of gebied is er naast de behoefte aan een goede infrastructuur ook behoefte aan recreatie en worden esthetische eisen aan de buitenruimte gesteld. Kwinfra heeft hier oog voor en ziet het belang in van een openbare ruimte waarin schoonheid en functionaliteit samengaan voor een hoge belevingswaarde. Door integratie van sport- en cultuurtechniek in de openbare ruimte wordt de belevingswaarde verhoogd.

Voor het doelmatig en functioneel benutten van de openbare ruimte wordt ontworpen in het kader van meervoudig ruimte gebruik. Tevens wordt rekening gehouden met de mindervalide mens.

Kwinfra heeft de ervaring om in de ontwerpfase met de opdrachtgever mee te denken. Daarnaast weet Kwinfra de wensen van bewoners, overheid en opdrachtgevers te verwerken in de ontwerpen.

Aanleg Recreatieterreinen Sportvelden

Kwinfra kan de volgende facetten voor u verzorgen:

  • planvorming en ontwerp
  • engineering
  • realisatie en beheer
  • communicatietrajecten
  • fauna en oevervoorzieningen
  • ecologische gebieden
  • herinrichting wijken
  • groot onderhoud projecten (binnen)stedelijk gebied

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid