Riolering & Stedelijk Water

Efficiënte oplossingen afvalwaterlozingen

Iedere gemeente heeft de zorgplicht om de afvalwaterlozingen op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en het deel van het watersysteem binnen de bebouwde kom inclusief bedrijven- en industrieterreinen en glastuinbouw te beheren en onderhouden. Door het toepassen van efficiënte oplossingen dienen deze doelstelling te worden behaald.

Kwinfra zorgt voor de berekening van de juiste dimensionering van rioolstelsels die daarbij voldoen aan de hedendaagse eisen van de provincies en heemraden.

Kwinfra ontzorgt u hierbij op de volgende punten:

  • beoordelen van rioolinspecties
  • beoordelen van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP)
  • Optimaliseren van bestaande rioolstelsels inclusief randvoorzieningen
  • rioleringsbeheer met behulp van het beheerprogramma Kikker
hemelwaterleiding ø1500mm

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid