Lijst van beschermde soorten

Europees beschermde soorten

Amfibieën

 • Boomkikker
 • Geelbuikvuurpad
 • Heikikker
 • Kamsalamander
 • Knoflookpad
 • Poelkikker
 • Rugstreeppad
 • Vroedmeesterpad

Reptielen

 • Gladde slang
 • Muurhagedis
 • Zandhagedis

Vissen

 • Houting
 • Steur

Zoogdieren

 • Bever
 • Hamster
 • Hazelmuis
 • Lynx
 • Noordse Woelmuis
 • Otter
 • Wolf
 • Wilde kat
 • Vleermuizen
 • Walvisachtigen

Insecten (vlinders)

 • Aardbeivlinder
 • Bosparelmoervlinder
 • Bruin dikkopje
 • Bruine eikenpage
 • Duinparelmoervlinder
 • Gentiaanblauwtje
 • Grote parelmoervlinder
 • Grote vos
 • Grote weerschijnvlinder
 • Iepenpage
 • Kleine heivlinder*
 • Kleine ijsvogelvlinder
 • Kommavlinder*
 • Sleedoornpage*
 • Spiegeldikkopje*
 • Veenbesblauwtje*
 • Veenbesparelmoervlinder
 • Veenhooibeestje
 • Veldparelmoervlinder
 • Zilveren maan*

Insecten (Libellen)

 • Beekrombout*
 • Bosbeekjuffer*
 • Donkere waterjuffer*
 • Gevlekte glanslibel*
 • Gewone bronlibel*
 • Hoogveenglanslibel*
 • Kempense heidelibel*
 • Speerwaterjuffer*

Nationaal beschermde soorten

Alle soorten die nationaal beschermd zijn binnen de Wet Natuurbescherming onder artikel 3.10 en 3.11. Lijst Nationaal beschermde soorten (rvo.nl)

Amfibieën

 • Alpenwatersalamander
 • Bruine kikker
 • Gewone pad
 • Kleine watersalamander
 • Meerkikker
 • Bastaardkikker
 • Vinpootsalamander
 • Vuursalamander

Reptielen

 • Adder
 • Hazelworm
 • Levendbarende hagedis
 • Ringslang

Vissen

 • Beekdonderpad
 • Beekprik
 • Elrits
 • Gestippelde alver
 • Grote modderkruiper
 • Kwabaal

Ecologie Nieuws & Tips

november 28, 2022
Natuur nieuws: stikstof en natuur

Stikstof en natuurherstel zijn belangrijke thema's in het nieuws. Hierbij zijn AERIUS berekeningen en flora en fauna quickscans niet weg […]

Lees meer
november 16, 2022
Stikstof en de Wet Natuurbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van gebieden. Voor ieder bouwproject is het vereist om inzichtelijk […]

Lees meer
juli 29, 2022
Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden […]

Lees meer
juli 11, 2022
Soortenmanagement plan

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke […]

Lees meer
juli 11, 2022
De beschermde Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten […]

Lees meer
juli 11, 2022
Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna, maar ook natuurgebieden. Er is ontheffing op deze wet nodig wanneer de […]

Lees meer

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Offerte Aanvraag Formulier Ecologie

Offerte formulier Ecologie Kwinfra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Heerenveen
Jupiter 8
Heerenveen
072 – 505 7500info@kwinfra.nl
Vestiging Almere
Bolderweg 16
Almere
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid