Bodemsanering Kop van West fase 1 te Purmerend

Kwinfra begeleid in opdracht van de gemeente Purmerend vanaf medio februari 2015 de bodemsanering in het kader van de realisatie van het plangebied Kop van West fase 1. Het plangebied Kop van West wordt omsloten door de Wolgalaan, Neckerstraat en Kanaaldijk te Purmerend. Binnen het plangebied worden onder meer woningen, appartementen en een slotgracht gerealiseerd. Kwinfra heeft voorafgaand aan de bodemsanering de gehele verontreinigingssituatie in kaart gebracht en geactualiseerd.

Verder is voor het gehele plangebied 2012 door Kwinfra een raamsaneringsplan opgesteld. De bodemsanering zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voor de eerste fase is in 2014 een specifiek uitvoeringsplan opgesteld.

Bij uitvoering van de sanerende maatregelen is Kwinfra verantwoordelijk voor de project- en milieukundige begeleiding conform de BRL6000.

De saneringswerkzaamheden bestaan o.a. uit het saneren van asbesthoudende grond/puin, sterk met immobiele componenten (zware metalen / PAK) verontreinigde grond en niet toepasbaar fundatiemateriaal. Verontreinigde grond zal waar mogelijk worden herschikt binnen het plangebied of afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de toekomstige woonpercelen wordt de grond gesaneerd tot minimaal klasse wonen.

Ter plaatse van de toekomstige hoofdstructuur komt veen vrij wat door Kwinfra conform de BRL1000 gekeurd wordt voor de bepaling van de afzet-/toepassingsmogelijkheden. Na uitvoering van de sanerende maatregelen zal over het gehele terrein een 1 meter dikke leeflaag worden aangebracht van minimaal klasse wonen.

Naar verwachting wordt de bodemsanering fase 1 Kop van West eind 2015 afgerond.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid