Om de kwaliteit te waarborgen is Kwinfra ISO 9001 gecertificeerd door Normec Certifications. Daarnaast is Kwinfra gecertificeerd voor de volgende BRL’s en protocollen:

BRL SIKB 1000: Beoordelingsrichtlijn monsterneming bij partijkeuringen
BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek
BRL SIKB 6000: Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

In het kader van de BRL SIKB 6000 wordt onderscheid gemaakt in:

  • Milieukundig processturing
  • Milieukundige verificatie

Kwinfra heeft voor de protocollen gecertificeerde en erkende monsternemers en milieukundig begeleiders in dienst.

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid