Grondwatermonitoring

Een type grondwateronderzoek betreft de monitoring van de milieuhygiƫnische kwaliteit van het grondwater. Kwinfra heeft hier ruime ervaring mee

Monitoringen worden onder ander uitgevoerd bij:

  • Locaties waar het grondwater is verontreinigd en men in de gaten wil houden of de verontreiniging zich verspreid
  • Locaties waar een bodemsanering is afgerond
  • Bedrijven waar het in de milieuvergunning staat om de grondwaterkwaliteit periodiek te controleren