Grondwerkzaamheden

Grondwerkzaamheden schot infra

Schot Infra: kennis en ervaring in het uitvoeren van grondwerk

Grondwerkzaamheden die voor u verzorgd kunnen worden door Schot Infra zijn:
• Grondverzet en grondtransporten bij ruilverkavelingen
• De aanleg van vijvers en / of waterpartijen
• Het ontgraven van klein- of grootschalige bouwputten
• Graven van watergangen
• De aanleg of het aanpassen (verzwaren) van dijken
• Het aanleggen van ecologische oevers
• Het bouwrijp maken ten behoeve van nieuwbouw of uitbreidingsplannen

Schot Infra draagt zorg voor de juiste uitvoering van het grondwerk dat tevens van essentieel belang is voor het welslagen van natuurtechnische werkzaamheden.

Daarnaast worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd met eigen mensen en materieel. Door de ruime ervaring van onze medewerkers kunnen wij hoge producties genereren en kwalitatief hoogstaand werk afleveren.

In de uitvoeringsfase maken wij gebruik van modern en duurzaam materieel dat motorisch voldoet aan de geldende emissie-eisen voor CO2 en NOx (stikstofoxiden).

Meer weten over grondwerkzaamheden van Schot Infra? Neem contact op.

Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra
Grondwerkzaamheden schot infra

Vestigingen Kwinfra Civiel- & Milieutechnisch Adviesbureau

Vestiging Alkmaar
Helderseweg 54 G-H
Alkmaar
072 751 3930info@kwinfra.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuw-Zeelandweg 3
Amsterdam
072 – 505 7500info@kwinfra.nl

Contactgegevens Kwinfra

bezoekadres:
Helderseweg 54 G-H, 1817 BB, Alkmaar
correspondentieadres:
Postbus 9060, 1800 GB Alkmaar
Afdeling Milieu:
Afdeling Civiel & Geodesie
Kwinfra Kantoor Alkmaar

Contactformulier

Contactformulier Kwinfra
Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep
Copyright 2020 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden