Infrastructuur

Alle boven- en ondergrondse voorzieningen in een wijk of gebied waardoor het goed functioneert vallen onder infrastructuur. Kwinfra is specialist op het gebied van (her)ontwikkeling en de (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

Kwinfra kan u ondersteunen bij de volgende fases:

  • advisering
  • ontwerpen
  • calculeren
  • opstellen bestek
  • begroting
  • aanbesteding
  • projectbegeleiding
  • toezicht en directievoering
  • aanvragen vergunningen en ontheffingen

Kwinfra heeft de ervaring en kennis in huis om de projecten in verschillende gangbare contractvormen aan te nemen of aan te besteden. Van het ‘traditionele’  RAW-bestek tot de ‘nieuwere’contractvormen Design & Construct (D&C), Engineer & Construct (E&C) en Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).