Landmeten

Onder landmeten worden verschillende type metingen verstaan. De volgende kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Topografische meting: Dit type meting wordt uitgevoerd voor het kwalitatief en kwantitatief aanvullen van de GBKN en/of kadastrale ondergrond.
  • Revisiemeting: Bij een revisiemeting wordt tijdens en/of na afloop van het project de nieuwe aangebrachte situatie ingemeten om deze te vertalen in een As-built tekening voorzien van alle benodigde gegevens.
  • Deformatiemeting: Bij dit type meting wordt de al dan niet optredende verplaatsing van objecten (meetpunten) ten opzicht van elkaar in beeld gebracht.
  • Profielmeting: Bij profielmeting wordt het hoogteverloop in bijvoorbeeld een grondlichaam of een weg inzichtelijk gemaakt door het inmeten van één of meerdere dwars- en/of lengteprofielen.