Oostelijke ontsluiting IJburg

De woonwijk IJburg te Amsterdam is een Vinexwijk gerealiseerd op kunstmatig eilanden. In 2002 werden de eerste woningen betrokken en was ontsluiting van de woonwijk op de A10 en het Amsterdamse wegennet voldoende. Inmiddels worden circa 7.000 woningen bewoont en voldoet deze enige aansluiting niet meer. Voor een verbeterde ontsluiting wordt inmiddels al enkele jaren gewerkt aan de aansluiting van IJburg op het wegenet bij de A1 nabij knooppunt Diemen. Hiervoor doorkruist het laatste gedeelte van de nieuwe verbindingsweg het Amsterdam-Rijnkanaal.

Kwinfra heeft voor het wegenwerk van deze ontsluiting het ontwerp en het bestek geleverd. Naast het ontwerp en bestek voor het wegennet zijn voor meerdere vakdisciplines ontwerpen en bestekken gerealiseerd. Hiervoor is onder meer samengewerkt met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en Waternet.

Kwinfra heeft uiteindelijk de ontwerpen en bestekken van de verschillende vakdisciplines samengevoegd tot één ontwerp en bestek.

Oostelijke Ontsluiting IJburg te Amsterdam

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid