Sport- en cultuurtechniek

Voor het goed functioneren van een wijk of gebied is er naast de behoefte aan een goede infrastructuur ook behoefte aan recreatie en worden esthetische eisen aan de buitenruimte gesteld. Kwinfra heeft hier oog voor en ziet het belang in van een openbare ruimte waarin schoonheid en functionaliteit samengaan voor een hoge belevingswaarde. Door integratie van sport- en cultuurtechniek in de openbare ruimte wordt de belevingswaarde verhoogd.

Voor het doelmatig en functioneel benutten van de openbare ruimte wordt ontworpen in het kader van meervoudig ruimte gebruik. Tevens wordt rekening gehouden met de mindervalide mens.

Kwinfra heeft de ervaring om in de ontwerpfase met de opdrachtgever mee te denken. Daarnaast weet Kwinfra de wensen van bewoners, overheid en opdrachtgevers te verwerken in de ontwerpen.

Kwinfra kan de volgende facetten voor u verzorgen:

  • planvorming en ontwerp
  • engineering
  • realisatie en beheer
  • communicatietrajecten
  • fauna en oevervoorzieningen
  • ecologische gebieden
  • herinrichting wijken
  • groot onderhoud projecten (binnen)stedelijk gebied