Projectmanagement

Al vele jaren is Kwinfra specialist op het gebied van civieltechnische en milieuvraagstukken.

Met behulp van projectmanagement van Kwinfra is het mogelijk om projecten volledig af te stemmen op uw persoonlijke wensen en de geldende regelgeving. Van het project worden het budget, de planning en de kwaliteit scherp in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd.

Kwinfra is ervaren in het bemiddelen tussen betrokken partijen en het doen (of laten doen) van de verschillende onderzoeken en meldingen die daarbij dienen te gebeuren. Uitgangspunt is daarbij goede communicatie met de opdrachtgever en indien nodig en gewenst met gemeente, provincie en buurtbewoners.

Met projectmanagement van Kwinfra, door onze ervaren vakmensen, wordt u van veel werk ontlast.