Straten en wegen

Een van de specialisaties van Kwinfra is het ontwerpen, (her)inrichten en het onderhoud van wegen, fietspaden, rotondes, parkeerterreinen, pleinen en winkelstraten. Voor elk type weg gelden specifieke ontwerpeisen, welke door de CROW zijn vertaald in aanbevelingen. In samenspraak met opdrachtgevers implementeert Kwinfra deze aanbevelingen (o.a. ASVV 2012 verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) in de ontwerpen waardoor ze voldoen aan de Duurzaam Veilig filosofie.

Andere onderdelen

Infrastructuur