Riolering

Iedere gemeente heeft de zorgplicht om in de openbare ruimte maatregelen te treffen om grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Rioolstelsel zijn bedoeld om afvalwater en hemelwater af te voeren en daardoor overlast te voorkomen. Daarnaast bestaan diverse andere buffer- en infiltratievoorzieningen om hemelwater efficiƫnt en zonder problemen af te voeren. Kwinfra is bekend met de alle soorten rioolstelsels, rioolgemalen en infiltratievoorzieningen, waardoor wij u kunnen voorzien van een degelijk advies. Daarnaast berekent en zorgt Kwinfra voor de juiste dimensionering van de rioolstelsels, die voldoen aan de hedendaagse eisen van de provincies en Heemraden.

Kwinfra kan u ondersteunen bij de volgende fases:

  • Ontwerpen rioolstelsel
  • Dimensioneren van rioolstelsels
  • Aanvragen van vergunningen en ontheffingen
  • Rioolinspecties en -beheer

Andere onderdelen

Infrastructuur: