Verkennend Waterbodemonderzoek

Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. Aan de hand van het onderzoeksdoel, het vooronderzoek en het type water wordt de onderzoeksopzet bepaald.

Waterbodemonderzoek is nodig bij:

  • Baggerwerkzaamheden
  • Profileren sloten

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Kwinfra u in de verwerkingsmogelijkheden van het bij baggerswerkzaamheden vrijkomende slib.

Andere onderdelen

bodemonderzoek: