Kwinfra Nieuws & Projecten

Natuur nieuws: stikstof en natuur

Stikstof en natuurherstel zijn belangrijke thema's in het nieuws. Hierbij zijn AERIUS berekeningen en flora en fauna quickscans niet weg […]

Lees meer
Stikstof en de Wet Natuurbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van gebieden. Voor ieder bouwproject is het vereist om inzichtelijk […]

Lees meer
Kwinfra zoekt een Projectleider Civiele Techniek

Vacature Projectleider Civiele Techniek. Solliciteer nu!

Lees meer
Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden […]

Lees meer
Soortenmanagement plan

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke […]

Lees meer
De beschermde Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten […]

Lees meer
Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna, maar ook natuurgebieden. Er is ontheffing op deze wet nodig wanneer de […]

Lees meer
Vleermuisonderzoek laten uitvoeren?

Een vleermuisonderzoek is het vervolg van een ecologische quickscan wanneer blijkt dat er mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen worden beschadigd of […]

Lees meer
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Door heel Nederland worden tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden onontplofte oorlogsresten gevonden. Om onaangename verrassingen tijdens een project in uitvoering te […]

Lees meer
Uitleg ecologische quickscan

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling. Hierbij brengt een ecoloog de beschermde planten of dieren […]

Lees meer
Een bijzondere vondst!

Het belang van gedegen ecologisch onderzoek werd al snel duidelijk tijdens een recent veldbezoek. Alvorens een pand word gesloopt of […]

Lees meer
Kwinfra steunt St. Landschap NH

Kwinfra B.V. is trotse beschermer van de Noord-Hollandse natuur door het steunen van Stichting Landschap Noord-Holland. Wij vinden het net als […]

Lees meer
Bodemonderzoek Overdie

Kwinfra B.V. heeft in opdracht van Overdie Metals BV, in verband met plannen voor woningbouw, een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd […]

Lees meer
Twin Run

Onze collega Mart Smit (Kwinfra) zal, van 8- 10 oktober, 150 kilometer hardlopen langs drie ziekenhuizen die de levens van […]

Lees meer
Nieuwe collega's

In februari is Otto van der Wal Kwinfra B.V. komen versterken. Otto gaat zich als projectleider bezig houden met civiel technische projecten en […]

Lees meer
Kwinfra B.V. is gestart met de milieukundige processturing en verificatie ter plaatse van De Draai te Heerhugowaard.

Weer een mooie klus voor onze milieu afdeling, ditmaal in Heerhugowaard. Kwinfra B.V. is gestart met de milieukundige processturing en verificatie onder […]

Lees meer
Nieuwe look voor Kwinfra!

Onze brochure heeft een heuse metamorfose ondergaan en wij zijn erg blij met het frisse eindresultaat!

Lees meer
Hemelwaterleiding RAI Amsterdam

Namens Waternet is Kwinfra B.V. betrokken geweest bij de engineering van het bestek en tekeningen voor het tweede deel van de hemelwaterleiding ø1500mm die aangelegd moet worden […]

Lees meer
Summerschool TMC Nederland

Afgelopen woensdag 15 mei zijn wij aanwezig geweest bij de Summer School van TMC Nederland. Interessante workshops over onder andere […]

Lees meer
Certificaat R-DLP / CROW400

Vanaf heden (mei 2019) heeft Kwinfra de beschikking over medewerkers met het certificaat R-DLP en zijn zij inzetbaar voor klussen […]

Lees meer
Inrichting Langebuurt, Meldijk en Sluisbuurt Uitgeest

In de Gemeente Uitgeest is de openbare ruimte van de Langebuurt, de Meldijk en de Sluisbuurt opnieuw ingericht. Tevens is […]

Lees meer
Saneringswerkzaamheden in volle gang op Overstad

Op Overstad (Alkmaar) worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van 62 woningen. Kwinfra treft voor dit project de voorbereidingen […]

Lees meer
Kwinfra VCA* gecertificeerd

In het begin van elk jaar is het gewoon dat er (KWaliteits-)doelstellingen worden geformuleerd. Zo ook binnen Kwinfra. Voor 2017 […]

Lees meer
Schot Cup 2016

Met gepaste trots sluit Kwinfra wederom dit heerlijke jaar af met een wonderbaarlijke (bowling)prijs. De afgelopen week is er door […]

Lees meer
Inrichting Schoolplein Merckelbachschool

De gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid heeft het plein tussen het multicultureel centrum en de Merckelbachschool aan de Arent Janszoon Ernststraat […]

Lees meer
Reconstructie Langebuurt Uitgeest

Reconstructie Langebuurt en Dr. Brugmanstraat. De gemeente Uitgeest heeft de Langebuurt en de Dr. Brugmanstraat voorzien van een nieuw gescheiden […]

Lees meer
Reconstructie Franse Pad

De gemeente Langedijk heeft het Franse pad en omgeving voorzien van een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hierbij is tevens een drainage […]

Lees meer
Vernieuwing Molenwerf

Vernieuwing Molenwerf in Amsterdam bijna gereed! De gemeente vernieuwt het gebied Molenwerf. De noodzakelijke vernieuwing van de tramsporen zijn aangegrepen […]

Lees meer
Winnaar Schot Cup 2015

Met gepaste trots sluit Kwinfra dit heerlijke jaar af met een wonderbaarlijke (bowling)prijs. De afgelopen week is er door de […]

Lees meer
Bodemsanering Kop van West fase 1 te Purmerend

Kwinfra begeleid in opdracht van de gemeente Purmerend vanaf medio februari 2015 de bodemsanering in het kader van de realisatie van […]

Lees meer
Bodemsanering Belterlaan te Hippolytushoef

Kwinfra begeleid bodemsanering te Hippolytushoef; uitvoering Schot-Infra. In maart heeft Kwinfra de milieukundige begeleiding verzorgd tijdens een bodemsanering op een […]

Lees meer
De Fruittuinen fase 3 en 4 te Andijk

De Fruittuinen is een nieuwbouwproject in de dorpskern Andijk in de gemeente Medemblik. Kwinfra BV heeft voor Scholtens Projecten B.V. […]

Lees meer
Reconstructie Plan Zuid 1 te Egmond aan Zee

De riolering in Plan Zuid 1 te Egmond aan Zee in de gemeente Bergen moest worden vernieuwd. Na het vervangen […]

Lees meer
Kruispunt Noorderkade Drechterwaard te Alkmaar

De oversteek voor fietsers vanaf de Drechterwaard over de Noorderkade naar het centrum van de stad is een gevaarlijke oversteek. […]

Lees meer
Woonrijpmaken Bomenbuurt in Sint Pancras

De riolering in de Bomenbuurt in Sint Pancras (gemeente Langedijk) is in 2012 gerenoveerd. Na de werkzaamheden zijn de straten […]

Lees meer
Project De Blinkerd in Catrijp (Schoorl)

Deze vakantieperiode wordt door aannemer Schot nog hard doorgewerkt om het parkeerterrein van De Blinkerd in Catrijp (Schoorl) opnieuw te bestraten. […]

Lees meer
Badeendjesrace Alkmaar 2014

Zaterdag 28 juli 2014 is het weer tijd voor de Badeendjesrace in de grachten van Alkmaar. Ongeveer 10.000 gele badeendjes […]

Lees meer
onderzoek aan de Kanaaldijk 1c te Purmerend

De gemeente Purmerend is na een lange procedure eigenaar van het terrein Kanaaldijk 1c. Het terrein is gelegen in de […]

Lees meer
Kop van West te Purmerend

Ten noorden van de wijk Weidevenne, ingesloten door de A7, de Neckerstraat en het Noordhollandsch kanaal bevindt zich plangebied Kop […]

Lees meer
Revitalisering Middenhavengebied te IJmuiden

Kwinfra heeft voor dit project de topografische inmetingen en profielmetingen verricht. Tevens heeft Kwinfra het ontwerp van de wegen, riolering en verlichting verzorgt […]

Lees meer
Reconstructie Heereweg te Schoorl

Kwinfra heeft de bestaande topografie en profielen ingemeten waarna deze zijn verwerkt in ontwerp en bestek. Tijdens de renovatie werkzaamheden heeft […]

Lees meer
Oostelijke ontsluiting IJburg

Kwinfra heeft voor het wegenwerk van deze ontsluiting het ontwerp en het bestek geleverd. Naast het ontwerp en bestek voor het […]

Lees meer
Busstation Tramplein te Purmerend

Voor dit project heeft Kwinfra het ontwerp en bestek verzorgd. Tijdens de ontwerpfase heeft Kwinfra tevens het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Lees meer
12,5 jaar in dienst

Op 1 april 2001 is Kwinfra Civieltechnisch adviesbureau opgericht door Dirk, Hans, Hans en Hugo. Op 1 oktober 2013 vierden […]

Lees meer
Kloostermoppen in bestrating Abdijweg en St. Adelbertusweg te Egmond-Binnen

Ter plaatse van de St. Adelbertusweg is de riolering vernieuwd en zijn de weg en de trottoirs opnieuw bestraat. Kwinfra […]

Lees meer
Waterbodemonderzoek in Purmerend

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden.

Lees meer
Funderingsherstel panden Amsterdam

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Lees meer
Asfaltprogramma 2013, gemeente Purmerend

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek.

Lees meer
Kwinfra op bezoek bij de Zaanse Schans

Kwinfra was afgelopen november op bezoek bij de Zaanse Schans. Om de Zaanse Schans aantrekkelijker te maken zijn diverse uitbereidingsplannen […]

Lees meer
Scholeksterstraat e.o. te Landsmeer

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond […]

Lees meer
Ondergrondse afvalcontainers

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2022 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid