In de loop der jaren heeft Kwinfra veel ervaring opgedaan in de diverse werkvelden. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van projecten waar we trots op zijn en waarbij in, sommige gevallen, de verschillende werkvelden samenkomen.

 

Projecten afdeling Civiel:

Kwinfra heeft voor dit project de topografische inmetingen en profielmetingen verricht. Tevens heeft Kwinfra het ontwerp van de wegen, riolering en verlichting verzorgt alsmede de bijbehorende vergunningaanvragen.

Voor dit project heeft Kwinfra het ontwerp en bestek verzorgd. Tijdens de ontwerpfase heeft Kwinfra tevens het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Kwinfra heeft voor het wegenwerk van deze ontsluiting het ontwerp en het bestek geleverd. Naast het ontwerp en bestek voor het wegennet zijn voor meerdere vakdisciplines ontwerpen en bestekken gerealiseerd. Kwinfra heeft uiteindelijk de ontwerpen en bestekken van de verschillende vakdisciplines samengevoegd tot één ontwerp en bestek.

Kwinfra heeft de bestaande topografie en profielen ingemeten waarna deze zijn verwerkt in ontwerp en bestek. Tijdens de renovatie werkzaamheden heeft een toezichthouder van Kwinfra het project begeleid.

Projecten afdeling Milieu:

Waar bovengrondse afvalcontainers niet voldoen neemt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een grote vlucht, Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Ter plaatse van de Scholeksterstraat e.o. diende het riool vervangen te worden. Kwinfra verzorgde het bodemonderzoek en asbest in grond onderzoek en begleidde de sanering

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van asfaltwegen in Purmerend verzorgde Kwinfra het asfalt- en funderingsonderzoek

Veel panden in Amsterdam zijn toe aan funderingsherstel. Kwinfra verzorgt bodemonderzoek en begeleidt bij sanering.

Bij de baggerschouw wordt gecontroleerd of sloten nog voldoende diepgang hebben. Kwinfra verzorgde het waterbodemonderzoek ten behoeve van de baggerwerkzaamheden

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid