Kwinfra Nieuws & Projecten

Een ringslang op de Brunssummerheide

Tijdens een ontdekkingstocht vonden onze ecologen een ringslang op de Brunssummerheide

Lees meer
Jaar van de Hermelijn 2024

Het jaar 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn! Deze kleine marterachtige, een van de kleinste die ons land kent, heeft het de laatste jaren zwaar te verduren.

Lees meer
Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het uitvoeren van ecologisch onderzoek (quickscan) in een vroegstadium van een bouwproject is belangrijk om vertraging te voorkomen.

Lees meer
Samenwerking NRG en Kwinfra B.V.

Afgelopen week heeft Kwinfra BV en Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten gezamenlijk een raamcontract ondertekend.

Lees meer
Spouwmuur isolatie? Vleermuisonderzoek!

Voorkom vertraging van uw spouwmuurisolatie werkzaamheden en regel snel uw ecologische QuickScan. Volgens de Raad van State is nader onderzoek vleermuizen verplicht voorafgaand het na-isoleren.

Lees meer
Meer aanvragen quickscans vleermuizen bij Kwinfra

Nieuwsbericht van het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over vleermuisonderzoek en spouwmuurisolatie

Lees meer
Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

De deuren van Kwinfra B.V. staan open voor de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD). Op vrijdag 24 maart en zaterdag 25 […]

Lees meer
Kom naar de Schot Groep OPEN DAG!

Verschillende bedrijven, waaronder ook Kwinfra BV,  presenteren zich op de Schot Groep OPEN DAG met als thema "Samen werken aan […]

Lees meer
Deskundig ecologisch onderzoek

Voorkom vertraging van uw (ver)bouw project en regel snel uw ecologische quickscan. Volgens de Wet Natuurbescherming dient het effect van […]

Lees meer
Nationale tuinvogeltelling

Afgelopen weekend was het weer zover: De Nationale Tuinvogeltelling. De ecologen van Kwinfra deden enthousiast mee.

Lees meer
Bodemonderzoek voor zonneparken

Kwinfra heeft veel ervaring met het uitvoeren van (verkennende) bodemonderzoeken voor de realisatie van zonneparken in heel Nederland. De te […]

Lees meer
2023 Jaar van de Meervleermuis!

2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! Het is belangrijk om uit te leggen waarom de Wet natuurb... […]

Lees meer
Gedragscode en Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is nodig om volgens een gedragscode te kunnen werken. Er geldt dan vrijstelling voor de verbodsbepalingen […]

Lees meer
Huismussen - Jaarrond wettelijk beschermde nesten

Daarom is besloten dat de nesten van huismussen, jaarrond, wettelijke beschermd zijn. Het is verboden nesten te vernielen, beschadigen en […]

Lees meer
Hoge temperaturen en het effect op natuur

De afgelopen tijd is het erg warm voor de tijd van het jaar en dit is terug te zien in […]

Lees meer
Groenblauwe Netwerken

Veel steden nemen gerichte maatregelen om klimaatbestendig te worden. Deze ontwikkeling word nationaal gestimuleerd vanuit het nationaal Deltaprogramma en de […]

Lees meer
Status van beschermde soorten

Hoe gaat het met beschermde soorten van de habitatrichtlijn en rode lijst? Controleer het per gebied en per soortgroep op […]

Lees meer
Kerstkaart 2022

Namens alle medewerkers van Kwinfra wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 2023!

Lees meer
Geen vergunning Wnb tot AERIUS actualisatie

De provincies hebben besloten om geen vergunningen te verlenen tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023

Lees meer
Quickscan bij spouwmuurisolatie

Wij voeren flora en fauna quickscans uit bij isolatie, verbouwing, sloop, nieuwbouw of andere ruimtelijke ingrepen. Veel kantoorgebouwen moeten verduurzamen […]

Lees meer
Actualisatie AERIUS uitgesteld

De actualisatie van het rekeninstrument AERIUS is uitgesteld naar 26 januari 2023

Lees meer
Natuur nieuws: stikstof en natuur

Stikstof en natuurherstel zijn belangrijke thema's in het nieuws. Hierbij zijn AERIUS berekeningen en flora en fauna quickscans niet weg […]

Lees meer
Stikstof en de Wet Natuurbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van gebieden. Voor ieder bouwproject is het vereist om inzichtelijk […]

Lees meer
Kwinfra zoekt een Projectleider Civiele Techniek

Vacature Projectleider Civiele Techniek. Solliciteer nu!

Lees meer
Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in bouwsector. Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de materialen die worden […]

Lees meer
Soortenmanagement plan

Iedere ruimtelijke ingreep heeft (onvoorziene) effecten op de omgeving en daarmee op planten en dieren. Een voorbeeld van zo’n ruimtelijke […]

Lees meer
De beschermde Steenmarter

De steenmarter is naast de boommarter één van de twee soorten marters die we in Nederland kunnen tegenkomen. Beide soorten […]

Lees meer
Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna, maar ook natuurgebieden. Er is ontheffing op deze wet nodig wanneer de […]

Lees meer
Vleermuisonderzoek laten uitvoeren?

Een vleermuisonderzoek is het vervolg van een ecologische quickscan wanneer blijkt dat er mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen worden beschadigd of […]

Lees meer
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Door heel Nederland worden tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden onontplofte oorlogsresten gevonden. Om onaangename verrassingen tijdens een project in uitvoering te […]

Lees meer
Uitleg ecologische quickscan

Een ecologische quickscan of natuurtoets is een globale inventarisatie en effectenbeoordeling. Hierbij brengt een ecoloog de beschermde planten of dieren […]

Lees meer
Een bijzondere vondst!

Het belang van gedegen ecologisch onderzoek werd al snel duidelijk tijdens een recent veldbezoek. Alvorens een pand word gesloopt of […]

Lees meer
Kwinfra steunt St. Landschap NH

Kwinfra B.V. is trotse beschermer van de Noord-Hollandse natuur door het steunen van Stichting Landschap Noord-Holland. Wij vinden het net als […]

Lees meer
Bodemonderzoek Overdie

Kwinfra B.V. heeft in opdracht van Overdie Metals BV, in verband met plannen voor woningbouw, een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd […]

Lees meer
Twin Run

Onze collega Mart Smit (Kwinfra) zal, van 8- 10 oktober, 150 kilometer hardlopen langs drie ziekenhuizen die de levens van […]

Lees meer
Nieuwe collega's

In februari is Otto van der Wal Kwinfra B.V. komen versterken. Otto gaat zich als projectleider bezig houden met civiel technische projecten en […]

Lees meer

Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau is een divisie van de Schot Groep

Copyright 2024 | Kwinfra Milieu- & Civieltechnisch Adviesbureau | Alle rechten voorbehouden | Privacy Beleid